Visie

De gebruiker staat centraal!
Bij ons zijn de mensen binnen de organisatie die wij huisvesten leidend. Hun wensen en praktische eisen staan voor ons centraal. Zij zijn immers de dagelijkse gebruikers van het gebouw.
Leesberg adviseurs is daarom in eerste instantie een goede luisteraar. Wij inventariseren en stroomlijnen geschreven en ongeschreven eisen en wensen tot een programma van eisen. Zo ontstaat realisme in huisvesting’.
Wij werken volgens een integrale projectmanagementaanpak. Hierbij splitsen wij een project op in duidelijk omkaderde fases. In elke projectfase zijn controlemomenten ingebouwd waarbij we de fase beoordelen op de volgende punten:

  • Budget
  • Planning
  • Kwaliteit
  • Risico’s
  • Informatie
  • Organisatie

Op deze manier beheersen we een project op weg naar een duidelijk geformuleerd einddoel. We kunnen tijdig bijsturen en op feiten gebaseerde, verantwoorde besluiten nemen voor de verdere voortgang van het project.
In onderstaand model ziet u in grote lijnen hoe wij een project faseren. Er zijn helder afgebakende fases met elk hun beslismoment. En wij staan natuurlijk ook garant voor een uitstekende nazorg voor projecten die met behulp van ons advies gerealiseerd zijn.