Leesberg adviseurs

Leesberg adviseurs bv bestaat sinds 1994. Maurits Leesberg is directeur-eigenaar van Leesberg adviseurs. Wij werken voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Specialisaties

Openbare orde en veiligheid
Leesberg adviseurs is oorspronkelijk ontstaan vanuit Leesberg architecten BV, een architectenbureau dat gespecialiseerd is in politiehuisvesting. Dat verklaart onze enorme expertise op het gebied van huisvesting en strategisch vastgoedbeheer van de politie. Voor diverse politiekorpsen en voor Politie Nederland maakten wij integrale huisvestingsplannen. We deden locatiestudies, de advisering van individuele gebouwen, maar we verzorgden ook total engineering van projecten.

Binnen de politiehuisvesting is de advisering van politietrainingcentra een bijzonder specialisme van Leesberg adviseurs. Wij adviseerden verschillende korpsen bij opleidingscomplexen waar politiemedewerkers een Integrale BeroepsvaardigheidsTraining krijgen.

Retail – Leisure

Wij werken ook voor vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Nationale en internationale retailers hebben wij begeleid naar nieuwe huisvesting. Zeker in deze dynamische sector is onze visie realisme in huisvesting een meerwaarde.  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – kortweg CPO – realiseert een groep particulieren een gezamenlijk bouwproject dat uit meerdere woningen bestaat. Leesberg adviseurs verzorgt hierbij het volledige begeleidingstraject, van haalbaarheidsonderzoek tot en met oplevering. Uiteraard verzorgen wij ook het verkrijgen van de subsidie voor dit type projecten.

En verder

Uiteraard zijn naast genoemde specialisaties vele andere vormen van huisvesting gerealiseerd. Altijd met een realistische blik op de vraagstelling. Onze gefaseerde aanpak maakt een zorgvuldige besluitvorming voor de opdrachtgever mogelijk. Tijd / Geld / Kwaliteit zijn in dit proces de belangrijkste thema’s.