Terug naar overzicht

Portfolio » LRCB

Het Dutch Refence Center for Screening heeft Leesberg Adviseurs geselecteerd voor het uitbrengen van een vastgoedanalyse rondom haar huisvestingssituatie. De opdracht bestond uit het opzetten van een programma van eisen, een investerings- en exploitatiebegroting, een variantenstudie op de bestaande locatie in vergelijk met een nieuw aan te huren locatie. Uit dit vastgoedonderzoek is als advies gekomen om te herhuisvesten op een nieuw aan te huren locatie. Aansluitend is opdracht verstrekt tot het aanhuren van de beoogde locatie alsmede de begeleiding van de totale herinrichting van de locatie.

Uit een uitgevoerde marktanalyse is het pand Wijchenseweg 101 aangehuurd. Op basis van het organisatie model, het beoogde kantoorconcept en het ambitieniveau hebben wij in nauw overleg met de opdrachtgever een functioneel vlekkenplan opgezet. De randvoorwaarden bestond uit een hoogwaardige afwerking met transparante zichtlijnen en een taakstellend budget. De kantooromgeving is uitgerust met hoogwaardige audiovisuele ondersteuning. Hiermee is het LRCB wereldwijd toonaagevend in haar werkterrein als kenniscentrum op gebied van screening en opleiding.

De bouwuitvoering is als turnkey project aanbesteed en uitgevoerd door BIS uit Ridderkerk. Ons bureau heeft hierin de prijsvorming, contractering en directievoering verzorgd. Het project is binnen de taakstellende kaders van Tijd, Geld, Kwaliteit uitgevoerd.

Met trots presenteren wij deze referentie op onze wegsite aan u. Met gelijke trots hebben wij de referentie, geschreven door de CEO van het LRCB de heer drs. Piet van Kalken, op onze site geplaatst. Zie hiervoor de laatst afgebeelde foto. 

opdrachtgever: LRCB

functioneel ontwerp: Leesberg Adviseurs

architectonisch ontwerp en uitvoering: BIS