Terug naar overzicht

Portfolio » Centrum voor Integrale BeroepsvaardigheidsTraining politie locatie Zutphen

In opdracht van de politie Noord-en Oost Gelderland heeft Leesberg Adviseurs de nieuwbouw van het IBT centrum te Zutphen gerealiseerd. Alle trainingen onder één dak waarbij (multi)functionaliteit en veiligheid als speerpunten uitgewerkt zijn.

Vooruitlopend op de realisatie hebben wij het programma van eisen geschreven. Dit als onderdeel van onze opdracht voor de totale regionale herhuisvesting van het politiekorps Noord- en Oost Gelderland. Het architectonische ontwerp is door Witteveen architecten uit Apeldoorn verzorgd. Ons bureau heeft vervolgens vanaf het definitief ontwerp de technische uitwerking en verdere realisatie voor haar rekening genomen. Onze meervoudige ervaring met de realisatie van trainingslocaties voor politie is hiermee volledig tot haar recht gekomen.

In het plan is de functionaliteit maximaal doorontwikkeld met oog op toekomst van politietrainingen. Zo is bijvoorbeeld de oefenhal voorzien van kunstgras zodat ook bikerteams en voertuigen probleemloos kunnen oefenen in deze ruimte. De schietbaan is gekoppeld aan de praktijkstraat. Hiertoe kunnen ook voertuigen de schietbaan op. De praktijkstraat is zo ingericht dat agenten de meest voorkomende werksituaties in een veilige omgeving kunnen trainen. Er is tevens een hondentrainingslocatie gesitueerd en een baileytoren geplaatst om te oefenen op hoogte. Inmiddels is het centrum in gebruik als een van de locaties van het nieuwe nationale politiekorps.