Terug naar overzicht

Portfolio » De Markies Den Haag

De Markies, 15.000m² winkels en 6 appartementen.
In de drukke binnenstad van Den Haag wordt De Markies ontwikkeld. Een retailontwikkeling met internationale allure. Het project ligt opgesloten tussen De Grote Marktstraat, Wagenstraat en Vlamingstraat. Met een totaal vloeroppervlak van 15.000m² en 6 appartementen betreft dit een van de grootste retailprojecten in Den Haag. Door inspiratie te putten uit warenhuizen van Harrods, Lafayette en Louis Vuitton in Parijs en London heeft architect Bob Custers, met zijn team van Vocus architecten, een geslaagd ontwerp weten te maken. Het straatbeeld, vanaf het Spui de Grote Marktstraat in krijgt een ruime verrijking met dit bijzondere project wat zich kan meten met de aanwezige kwaliteiten. De Wagenstraat behoudt haar oorspronkelijke gevels waarachter nieuwe moderne winkels ontsloten worden. Ten gevolge de logistieke beperking wordt in 2 fasen gebouwd. De eerste fase is inmiddels gereed. Hierin is H&M ondergebracht. De tweede fase is gestart in 2012 en is opgeleverd in het 4e kwartaal 2013. Als huurders zijn in fase 2 ondergebracht Marks and Spencer en Zara. Op de bovenste laag komen 6 appartementen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt voor gemeente om het binnenstedelijk wonen te bevorderen. Leesberg adviseurs verzorgt het totale bouwprojectmanagement. Van ontwerpfase tot en met oplevering vormen wij de spil tussen ontwikkelaar, bouwer, gemeente en toekomstige huurders. Het project is bouwtechnisch zeer uitdagend. Parallel op nog geen 2 meter van de ondergrondse tramtunnel komt de nieuwbouw met een gevelwand van 70 meter. Met een reinwaterbassin in de vorm van een 16,5 meter hoge toren wordt voorzien in een eigen sprinklerwater voorraad. De totale bouwlogistiek vormt een complexe uitdaging. De bereikbaarheid en de beperkte oppervlakte van de bouwplaats vragen om een doordacht logistiek plan wat gedurende de bouw continu bewaakt en getoetst wordt. Bouwkwaliteit, veiligheid en bouwplanning zijn de dagelijkse items waarop gestuurd wordt. Al met al een project om trotst op te zijn!

Opdrachtgever: Movement Real Estate
                       Built to Build retail
                       Van Deursen Group

Architect: Vocus architecten BNA Bussum

Aannemer: Bouwgroep Moonen