Terug naar overzicht

Portfolio » Bijzondere expertise schietbanen politie Nederland

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons bureau na de regorganisatie van politie Nederland in 1993 alle op dat moment in gebruik zijnde binnenschietbanen onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de capaciteit en kwaliteit van de banen. Alle banen zijn beoordeelt op functionele, bouwtechnische, installatietechnische en akoestische kwaliteit. Tevens is de schietveiligheid van alle 110 banen beoordeeld.

Na afronding en presentatie van de eindrapportage heeft het zelfde ministerie Leesberg Adviseurs bv opdracht verstrekt tot het schrijven van de richtlijnen voor de bouw van politie schietbanen "Richtlijn Politie schietaccommodatie december '95".

Tijdens deze 2 opdrachten is het concept van Integrale Beroeps Trainingscentra ontstaat, kortweg IBT. In de combinatie van Leesberg Adviseurs en Leesberg Architecten zijn vele schietbanen gebouwd en/of gerenoveerd. Daarnaast ook complete IBT centra door het hele land en in het buitenland.

Maurits Leesberg is persoonlijk betrokken geweest vanuit Leesberg Adviseurs en vanuit het voormalig architectenbureau bij de navolgende IBT centra en schietbanen:

 • IBT centrum De Boskamp te Leusden
 • IBT centrum Elst
 • IBT centrum Zuid Laren
 • IBT centrum Almere
 • IBT centrum Delft
 • IBT centrum Alkmaar
 • IBT centrum Rotterdam
 • IBT centrum Den Haag
 • IBT centrum Sevenum
 • IBT centrum Alphen aan de Rijn
 • IBT centrum Hoofddorp
 • IBT centrum Borne
 • IBT centrum Drachten
 • IBT centrum Zwolle
 • IBT centrum Zutphen
 • Schietbaan Tiel
 • Schietbaan Stadskanaal
 • Schietbaan Huizen
 • Schietbaan Lelystad
 • Schietbaan Almelo
 • Schietbaan Amsterdam
 • Schietbaan Eindhoven
 • Schietbaan Apeldoorn
 • Schietbaan Lochem
 • Schietbaan Leeuwarden
 • Proefschietbaan forensisch onderzoek te Elst
 • Police trainingschool and police academy Decamare Eritrea

Vanuit deze expertise worden wij veelvuldig ingezet bij beoordelingen van schietbanen voor gebruik door politie. Ons bureau is sinds 2003 tot heden landelijk adviseur IBT van het KLPD.

Ook adviseren wij de Koninklijke Marechausee, de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Ministerie van Justitie en de Douane op gebied van IBT en schietbaangebruik.