Portfolio

Onderstaande projecten zijn door Leesberg adviseurs gerealiseerd. Bij een aantal hiervan was Maurits Leesberg als bouwprojectmanager betrokken.

 • Kwaliteitsonderzoek 110 schietbanen politie Nederland
 • Schrijven richtlijn binnenschietaccommodaties december 1995 Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • De Gulden Leers - ‘s Hertogenbosch: winkel met 3 appartementen
 • De Markies - ’s Gravenhage: 15.000m² retail met 6 appartementen
 • Nulmeting en meerjarenonderhoudsadvisering en begeleiding Landgoed Zonheuvel Doorn
 • CPO Vlierden: 9 woningen
 • CPO Someren Heide: 6 woningen
 • Forensische Opsporing - Elst
 • Gemeentewerf Capelle aan den IJssel
 • Cellencomplex Politie Utrecht
 • Haalbaarheidstudie nieuwbouw hoofdbureau politie Noord- Holland Noord i.c.m. hoofdbureau veiligheidsregio Noord- Holland Noord en GGD Hollands Noorden
 • Politie trainingscentrum en politieacademie Decamare Eritrea
 • Haalbaarheidstudie nieuwbouw brandweertrainingscentrum Izmir Turkije
 • Locatiestudie brandweertrainingscentrum Noord Nederland